MYKSSR นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว MYKSSR.com เว็บบาคาร่า ทางเราเคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ทางเรามีวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการให้บริการต่าง ๆ  ทั้งทางเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดียและช่องทางอื่น ๆ ให้กับนักเดิมพันทุกท่าน

ทั้งนี้ ทางเรามีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ อาจมีการปรับปรุงแก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัว นี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้นักเดิมพันจะได้ทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุด

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการเกมบาคาร่าให้ดียิ่งขึ้น

การใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีการติดตาม

MYKSSR.com ใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีการติดตาม (tracking technologies) อื่น ๆ เช่น Google Analytics และ Facebook Conversion Tracking เพื่อช่วยเก็บข้อมูล เช่น ชนิดของเบราว์เซอร์ เวลาที่ใช้บริการออนไลน์ หน้าที่เข้าชม URL ที่อ้างอิง การตั้งค่าภาษาและข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์อื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ พัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์  เพื่อการแสดงผลข้อมูลที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และแอพพลิเคชั่นให้ตรงตามความต้องการของท่านขณะที่ใช้บริการเว็บบาคาร่าออนไลน์ 

นอกจากนี้ คุกกี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ MYKSSR.com สามารถเลือกข้อเสนอที่ท่านน่าจะสนใจมากที่สุด เพื่อแสดงในขณะที่ท่านใช้บริการออนไลน์หรือ เพื่อส่งอีเมลทางการตลาด และยังใช้คุกกี้เพื่อติดตามการตอบสนองต่อโฆษณาออนไลน์และอีเมลทางการตลาด โดยนักเดิมพัน บาคาร่าออนไลน์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์ได้ที่ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy)

มาตรการในการรักษาความปลอดภัย

MYKSSR.com มีการกำหนดนโยบาย คู่มือและมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ทั้งมาตรการในการบริหารจัดการ (Organizational Measure) และมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของนักเดิมพันออนไลน์โดยมิได้รับอนุญาต หรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ระบบสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด

นโยบายการรักษาข้อมูลความลับของนักเดิมพันออนไลน์ เป็นต้น และ ได้มีการปรับปรุงนโยบาย คู่มือและมาตรฐานขั้นต่ำดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด มีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของนักเดิมพันออนไลน์ตามสัญญาการเก็บรักษาความลับที่ได้ลงนามไว้กับบริษัทฯ 

ในกรณีที่เรา มีความจำเป็นต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่าประเทศไทย เราจะดำเนินมาตรการตามที่เห็นว่าจำเป็นอย่างน้อยตามมาตรฐานการรักษาความลับที่กฎหมายของประเทศนั้นๆ กำหนดไว้ เช่น มีข้อสัญญารักษาความลับกับคู่สัญญาในประเทศดังกล่าว เป็นต้น